15 Aralık 2011





Biz de ebedî saadeti yakalamak için kulluk vazifemizi kusursuz olarak yapmaya çalışmalı ve Allah’ın merhametine sığınmalıyız..
Sürekli onun karşısında el açıp bel bükmeli ve çok dua etmeliyiz. Mesela, mümkün olduğu kadar çok Rabbenâ lâ tüziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ ve heb lenâ min ledünke rahmeh (Ey bizim Kerim Rabb’imiz, bize hidayet verdikten sonra kalblerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla) (Âl-i İmran, 3/8) demeliyiz.

Allahümme Yâ Mukallibe’l-kulûb! Sebbit kulûbenâ alâ dînik.(Ey kalbleri evirip çeviren Allah’ım! Kalblerimizi dinin üzere sabit eyle) imanla perçinle ki sökülmesin, kurşunla çivile oraya, diye yakarmalıyız. 
Hemen ardından “Sarrif kulûbenâ ilâ tâatik.(Kalbimizi sana itaate çevir, sana kulluğa meylettir) ifadesini eklemeliyiz.

Bunları on defa değil, bin defa söylesek, yine de az demiş oluruz.

M.F.GÜLEN 

2 YorumLarım-ız:

Deli Anne dedi ki...

Evet! evet! evet..

Seyr-ü Sefam dedi ki...

Evet di mi :)

Rabbim hakiki manada kulluğunu nasip etsin inşAllah..