1 Mart 2012

Saadet-i Dareyn.. 


" Her kim hayat-ı faniyeyi esâs maksad yapsa, zâhiren bir Cennet içinde olsa da mânen cehennemdedir ve her kim hayat-ı bâkiyeye
ciddî müteveccih ise, SAADET-İ DAREYN'E mazhardır.

Dünyası ne kadar fena ve sıkıntılı olsa da;Dünyasını, Cennet'in intizar salonu hükmünde gördüğü için hoş görür, tahammül eder, sabır içinde şükreder..."


8.SÖZ

0 YorumLarım-ız: