14 Şubat 2012

Ey Kuddûs-i Bâkî!Ey Kuddûs-i Bâkî!
Sana kırık dökük yönelişlerimi tamama ve kemâle erdir! 
Zikrimi makbul kıl! 
Sa’yimi meşkûr kıl! 
Amelimi mağfur kıl! 
Günahlarımı bağışla! 
Hatalarımı ört! 
Ayıplarımı setreyle! 
Beni Sana mutî kıl!
Ben Seni unutursam, Sen beni unutma! 

Âmin!


Süleyman Kösmene

0 YorumLarım-ız: